Collegats

Autor: Concepció González i Maluquer
Obra: Textos inèdits , 2015

Collegats

Estret de Collegats: altiva fita
que el nostre vell Pallars ha migpartit.
Al fons del gran gargal, l'aigua s'agita
i una llenca de cel blava i petita
s'obira entre l'esquerda de granit.

D'allà en amunt, l'abrupta meravella
del Pallars Sobirà, forjà una Història;
d'allà en avall, s'aplana i descabdella
una altra terra fèrtil, dolça i bella
on baixa el riu filant la trajectòria.

I dintre del seu clos com la petxina
que dins la valva amaga el seu joiell,
els peus al riu d'escuma blanca i fina
i al front tocant el cel de llum divina,
l'argenteria broda el seu mantell.

I el broda amb fils d'argent i pedreria,
amb prismes de cristall i llum d'estel,
amb flocs d'escuma flonja que es destria
i amb dits de fred i agulla d'harmonia
sorgeix la meravella: Pedra i Gel!