Com un castell levític, a la roca...

Autor: Josep Falp i Plana
Obra: Lo Geni Català. Poema en onze cants , 1906

Com un castell levític, a la roca
dels murs lo Seminari Vell s'aboca;
sa cucurulla aixequen un que altre campanar;
antics palaus hi mostren llur figura
de noble vergonyant, i la vellura
de la ciutat enmig sa desventura,
pretèrites grandeses convida a recordar.

Dins sos murs ella apar una novícia
que enclaustrada roman sense perícia
del món que bull a fora, resant en solitud
amb los ulls fits al cel contemplativa,
i apar també pastora que a la riba
trau los ramats i els firatans captiva,
qui dels camins li torben avui la quietud.