Deixeu-vos de retraure'm les passions...

Autor: Josep Piera i Rubio
Obra: El jardí llunyà , 2000

Deixeu-vos de retraure'm les passions

i doneu-me per plorar les vostres llàgrimes.

¿Per què censureu aquells com jo,

folls d'amor? Si sentíreu el que sent,

faríeu per traure'm aquest desig, jo no puc.

Vosaltres sabeu del goig del son, els meus ulls no.

Aquests temps tan amargs em priven del descans.

¿Quin gust té el son, que jo ja l'he oblidat?

Digueu-m'ho, amics, de veritat: ¿Quin gust té el son?