Deprecacions al Sant Crist de foravila

Autor: Josep Lladó i Pascual
Obra: Vanitat de vanitats i altres poemes , 2003

Deprecacions al Sant Crist de foravila

Vós que dalt del Fust clavat
sou qui nostre pas vigila,
doneu-nos bon comiat,
Crist humil de foravila.

Al pagès colrat i fort
que se'n va camí de l'hort
quan tot just el sol s'enfila,
Vós que feu madurar el blat
i el raïm de l'emparrat,
doneu-li bon comiat,
Crist humil de foravila.

Al que en fabrica o despatx
de sorolls agafa empatx
enyorant la llar tranquil·la,
quan us passi pel costat,
neguitós i capficat,
doneu-li bon comiat,
Crist humil de fora vila.

Al captaire rodamón
que no gosa aixecar el front
ni adreçar-vos la pupil·la,
Vós que tant heu caminat
predicant la Caritat,
doneu-li bon comiat,
Crist humil de foravila.

Al que plora i al que riu,
al que pinta i al que escriu,
al que fa ninots d'argila,
al jovent enamorat
de la santa Llibertat,
doneu-li bon comiat,
Crist humil de foravila.

Vós que dalt del Fust clavat
sou qui nostre pas vigila,
doneu-nos bon comiat,
Crist humil de foravila.