Des del lloc que ocupava distingia al davant...

Autor: Vicent Blasco Ibáñez
Obra: Arròs i tartana , 2017

Des del lloc que ocupava distingia al davant l'església de Sant Joan del Mercat, amb la terrassa de baranes rovellades, que acollia baix, quasi en els fonaments, les llòbregues i humides covetes on els llauners estableixen les seues botigues des de temps antics. Dalt, la façana de pedra llisa, groguenca, corcada i amb un retaule d'escultura desgastada, dues portades vulgars, una filera de finestres sota la volada, sants granítics al nivell dels sostres i, a la fi, el campanar triangular amb els seus tres balconets, el seu rellotge descolorit i desbaratat, rematat tot per la fina pirámide, a l'extrem de la qual, a manera de penell i col·locat sobre una esfera, gira pesadament el pardal fabulós, el popular pardalot amb la seua cua com un ventall.