Dijous, 17 de gener de 1894

Autor: Francesc Rierola i Masferrer
Obra: Dietari , 1983

Dijous, 17 de gener de 1894. Se torna a obrir el Liceu per donar-hi una sèrie de 8 concerts baix la direcció del Mestre Nicolau. Obres: L'Arlesienne d'en Bizet, Quinta simfonia, de Beethoven, una dansa per­sa, Reverte de Schumann i Cavalcada de les Valkíries de Wagner. El temps plujós, com en la trista diada del 7 de novembre. Fa cert respecte entrar en el gran teatre; sembla que s'han de veure senyals del crim; però tot com abans. Lo que han canviat són les funcions; la que no sembla la mateixa és la concurrència. Guàrdia civil i policia n'hi ha a tot arreu; en els corredors i passadissos. El quint pis està desert, casi bé ple el quart, regularment concorregut el terç, poc el segon i primer, buit o poc menys l'amfiteatre, i una quarta part de butaques ocupades en la platea.

No pujarien d'uns dotze-cents els concurrents, si hi eren, i entre ells sols unes quantes dotzenes de senyores: res de vestits clars; tot monotonia de colors. No era la funció festa alegre; tenia més aires d'una visi­ta de dol. Se parlava més de la desgràcia que de la música. Sovint se veien dits que assenyalaven les rengleres de butaques on la bomba aixecà estelles, ar­ranca trossos de carn, féu eixir fonts de sang viva i hi deixà cossos morts. Instintivament molts anaren al saló de descans; als qui el vegeren la nit terrible semblava que els hi duia el desig de convence's de que ni els espectres hi quedaven d'aquells cossos en­sangrentats que sobre el paviment deixaren l'última gota de sang: ni un dèbil eco s'hi sent ja dels últims gemecs dels agonisants que hi morien.[1]

[1] Rierola, Francesc, Dietari, Vic: Eumo, 1983, p. 36-37.