El Cap del Roc

Autor: Marcel Fité Argerich
Obra: El cançoner del rai , 2010

El Cap del Roc

El Cap del Roc, antiga fortalesa
dels Castellbó, és avui un refugi
d'estiuejants i cap de setmanistes
barcelonins. Poca gent més hi habita.

Els seus balcons, farcits de blat de moro
—sanefes d'or, voltades de blauet
i encesos roigs— antany, ara són buits.
De tant en tant, només de tant en tant,
els tristos ulls d'indefinit color
d'un vell padrí hi esguarden vagament
rústecs teulats de solcs dibuixadíssims.

Dels mil colors n'han fet ciment i totxos,
dels arcs rodons només les parets resten.
Per què ha marxat la gent que hi feia vida?
Ai, Cap del Roc qui t'ha vist i qui et veu!