El castell de València, erigit al seu etern lloc a mig camí de les valls...

Autor: Assumpció Cantalozella i Mas
Obra: El retorn d’Hug Roger , 2003

El castell de València, erigit al seu etern lloc a mig camí de les valls, senyoreja aquell captard els pobles, els camins, les bordes, les muntanyes, els prats i les boscúries. Els cims que arriben al cel. Senyoreja el mal temps que ja s'acosta i la incerta pau que, des que el seu senyor és a Barcelona a veure el rei, s'ha apoderat dels merlets, les espitlleres, les roques més dures de la muralla, de la torre sobirana, escapçada estratègicament al llarg de les diverses guerres que el Pallars ha mantingut amb els seus enemics eterns.

El genet que, seguit d'escorta, s'hi dirigeix, corre com un llamp, com sol fer sempre que la fúria li arreplega el cos.

Arriba al pont llevadís i fa un crit que ressona arreu de les valls d'Àneu.

— Obriu al comte, vostre senyor!