El Centre de Lectura

Autor: Ricard Ballester i Pallerola
Obra: Perfils reusencs i altres poemes , 1954

El Centre de Lectura

Quan pugem l'ampla escala d'alabastre
que presideix el bust d'un gran patrici,
cal deixar rere nostre el feixuc rastre
dels enfarfolls humans. És com l'inici

d'un viu desig de llum, que ens agermana
pels viaranys de l'art i la cultura.
Un silenci fecund, ara, ens demana
el llibre venerat i a figura

del bondadós Manel, que –com rosari-
sempre duia, a la mà, Claus de l'armari,
on el text recercat mai no hi mancava.

Lloc d'estudi i d'esplai. L'obrer senzill
té sempre al seu davant el noble espill
d'aquells que et van ungir d'ínclita saba!