El lloc anomenat l'Omplidor...

Autor: Artur Bladé i Desumvila
Obra: Els treballs i els dies d'un poble de l'Ebre català , 1967

El lloc anomenat l'Omplidor és —o era—, efectivament, un omplidor. Quan encara dins el poble no hi havia fonts, les dones de Benissanet venien ací a omplir els cànters i a rentar la roba. Un Ajuntament ric va fer construir aquesta mena de moll, de pedra i ciment, que arriba sempre arran de l'aigua per molt mínvol que el riu baixi. A cada cinc o sis pams hi ha encastada una grapa de ferro, a tall d'agafador. Sembla que abans de fer aquesta obra, una dona havia relliscat en el moment d'omplir. I, relliscar, per bé que no sempre vulgui dir caure, no deixa de ser perillós per a una dona.
A principis de segle, les benissanetanes encara anaven a buscar aigua al riu amb un cànter o dos. Un cànter dels que fan els canterers de Benissanet no és un pitxell ni un cantiret com els de Barcelona. És una mena d'àmfora panxuda (peu estret, broc rodó, ansa a cada costat) on caben, terme mig, setze litres d'aigua. Les dones, després d'omplir, retornaven a la vila, caminant lentament, amb un cànter dret sobre el cap i un altre contra el costat, sota el braç, tal com les mares duien també, en aquells temps, els fills petits.