El tema iconogràfic representat a l'absis del baptisteri sembla clar...

Autor: Josep Puig i Cadafalch
Obra: La seu visigòtica d’Egara , 1936

El tema iconogràfic representat a l'absis del baptisteri sembla clar. Prop la clau de la volta hom veu un nimbe cruciforme i, vagament, el perfil d'una gran figura, que és, sense cap dubte, la representació característica de Déu, i algunes restes, molt esborrades, de la glòria, en forma d'ametlla. A l'esquerra hom veu la figura d'un sant amb barba, que duu el nimbe circular a doble traç. Més amunt hi ha una figura cap per avall revestida d'una túnica: és un àngel que sosté la glòria. Una faixa gruixuda de mangra voreja aquest motiu en la part inferior.

Al centre del basament de la volta, hom distingeix,  c l a r a m e n t visibles, cinc cercles. Al del mig hi ha el monograma de Crist format per la superposició dels dos signes X i + molt antic en la iconografia cristiana.

A cada costat hi ha sis personatges, amb el genoll dret a terra en una actitud reverent, la mà esquerra tocant el llavi, i el braç dret horitzontal amb la mà tota oberta. Els cabells són pentinats endavant fins a amagar el front i portats devers el cim de la testa, llargs i caients per darrera fins a la nuca com era costum en els segles V i VI.

Els personatges van calçats amb la solea o sandàlia; les figures semblen nimbades, posades totes davant un cortinatge amb plecs que deixa veure un fons amb arbres. Alguns cortinatges van nuats pel mig. Dos d'entre ells, el primer de cada costat, són ornats amb peces quadrades d'un altre teixit (segmenta).

Les vestidures són romanes: la túnica i el pallium; un dels personatges, el segon començant per l'esquerra, va vestit amb una túnica ornada de franges de porpra (clavi) com en alguns dels mosaics sepulcrals de Tarragona".

Anotem encara la forma de decoració del fons obtinguda per mitjà de cercles amb un punt al centre, units entre ells per línies rectes. Una ampla faixa ornamental en ziga-zaga acaba a la part inferior aquesta composició pictòrica.