El testimoni tinc dels seus llavis...

Autor: Josep Piera i Rubio
Obra: El jardí llunyà , 2000

El testimoni tinc dels seus llavis,

i aquests proclamen que és vi

la seua saliva als meus.

Si els ulls em fan embriac,

no és que he begut, és desig.