Els camins de Poblet

Autor: Antoni Navarro i Grauger
Obra: Antologia lírica de Poblet , 1950

Els camins de Poblet

Tots els camins de Catalunya hi van...
Si era el cor de la pàtria, fet engrunes,
ja l'esperit de les sagrades runes
ressorgeix com el Fènix triomfant.

Ja les aus de la mort, ses ales brunes
han desplegat i a un altre món se'n van;
els camins que eren erms refloriran
amb la llum dels nous sols i noves llunes.

Ossari august d'una nissaga forta,
ja sols restava la carcassa morta
del gegant de la Pàtria en esquelet.

Beneïda la mà que el vell cenobi
alliberà del secular oprobi
i retornà ses glòries a Poblet.