Els plens

Autor: Josep Fornell i Vilella
Obra: Hora d'Argent. Antologia poètica I , 2000

Els plens

La llum s'apaga en un sobtat eclipsi
i l'eco del silenci es fa més dens.
Tot d'una, en visió d'apocalipsi,
flames vivents, es veuen sorgir els plens.

La música els incita a la batalla.
«Diables al combat!», clama el tabal.
I cada pira humana salta i balla,
formant irresistible saturnal.

Al foll impuls d'aquest torb d'alegria,
tota la plaça vibra en una orgia
de foc, de crits, de riures i de fum.

Sembla com si la terra entera
gosi amb l'esplendor d'aquest apoteosi
fantàstic, sens parell, de la Patum.