En aquell temps havíem canviat de casa.

Autor: Miquel de Palol i Felip
Obra: Girona i jo , 1972

En aquell temps havíem canviat de casa. De primer, vivíem en un segon pis del carrer de la Cort Reial, just a la cantonada de les Voltes d'en Roses, prop d'on havia tingut el forn de flequer l'avi. Era un pis humit i sense sol, espaiós i de parets molt altes, enrajolat amb rajola de terrissaire, desigual i esquerdada. Al primer pis, hi vivia un matrimoni amb un noi de la meva edat i dos o tres més petits. Ell, el marit, feia d'escrivent al Registre de la Propietat; ella, la muller, tenia una mena d'escola de caganers —el que avui en diríem una guarderia—; les criatures —no gaires— jugaven i es barallaven en una sala freda i espaiosa i, des de casa, els sentíem quan ploraven. L'avi deia que eren carlins, perquè tenien una estampa del Sagrat Cor a la porta que deia: "¡Reinaré!." El pis era més gran i humit que el nostre, i quasi no tenien mobles; el nostre, almenys, entre els que havien estat dels avis, la taula i la llibreria del pare i la calaixera de la mare, ens semblava atapeït. En els baixos, hi tenia els bancs i els còvens de fruita la Rosana, hortolana, una dona de mitja edat, que, a les tardes, quan acabava la venda de la plaça, posava la parada sota les voltes: uns còvens plens de taronges i de pomes, alguna capsa de bròquil i unes paneres de nous i d'ametllons, que eren una temptació quan tornàvem de l'escola.