En arribar a l'indret de l'enrunada borda...

Autor: Agustí Bartra i Lleonart
Obra: Rapsòdia d'Ahab (dins Obra poètica completa 2) , 1983

En arribar a l'indret de l'enrunada borda,
Soleia mira Ahab i diu a la paitida:

Cançó de Soleia

Per què cantes tan alegre,
oh fada dels escorrims
i de vertical caiguda
on ja t'oblides dels cims?

Del teu cos has fet rialla,
del teu tumult bell estrall.
Malmesa per moltes roques
t'eixamples com un ventall.

No vull la vida irisada
ni l'alegria del salt.
Quan els mots moren al ventre
els ulls cerquen cimal.

Jo meno Ahab a l'altura.
Massa ha viscut a l'abís.
Cal que arribi al Cim de l'Home
dolorosament submís.