En arribar a Mallorca, a mitjan desembre...

Autor: Miquel Gayà i Sitjar
Obra: Històries i memòries , 1986

En arribar a Mallorca, a mitjan desembre em va ser organitzada la vetlada que devia fer vuit a Can Massot. Seria la més sonada. Ho vaig dir a En Miquel Ferrà perquè ho sabés, no perquè hi vingués. Mes ell es va prestar a venir-hi. Aquella assistència tan generosa forçat l'havia d'interpretar com un vot de confiança. Tothom me'n va fer comentaris ben elogiosos, i En Ferrà va ser tan discret que si hi va trobar grops, no els va dir. Juntament amb el crític, convivia en ell el cavaller més senyorívol i correcte.

Aquella va ser la darrera d'un cicle de vetlades exclusivament personals. A partir d'allavors començarien les Vetlades pròpiament dites.

Va passar que, en acabar la meva lectura, la senyoreta Massot, gojosa perquè li havia duit d'assistent l'il·lustre poeta Ferrà —que s'hi presenta molt espontàniament—, li pregà amb molta cortesia que com a final també ell volgués recitar alguna de les seves poesies. En Ferrà en això va ser molt cavaller: no volgué que l'auditori se n'anàs amb un regust diferent del de la meva lectura, i se'n va excusar. En ser insistit, digué que un altre dia. S'acordà una data pels volts de Nadal.