En la mort del cardenal Vidal i Barraquer

Autor: Camil Geis i Parragueras
Obra: Vidal i Barraquer, el cardenal de la pau , 1970

En la mort del cardenal Vidal i Barraquer

 

Llençat del soli per la turba impia

i per fills vostres incomprès, proscrit,

una terra estrangera us acollia.

i un auster claustre us donà taula i llit.

 

Noble grandesa d'ànima emmagria

les vostres carns: tot, ombra d'esperit!

I esperant que la Llar us cridaria,

de la mort escoltàveu l'últim crit.

 

Dia vindrà que dreçarem la testa.

El «Dies irae» sonarà a protesta,

quan podrem dur-vos al pairal repòs.

 

I la Pàtria nostra, feta a trossos,

quan pugui donar terra als vostres ossos,

tornarà a prendre una ànima i un cos.