Essent amic de rodar i de cartejar-me...

Autor: Carles Bosch de la Trinxeria
Obra: Cinquanta anys de vida literaria 1883-1933 , 1934

Essent amic de rodar i de cartejar-me, em vaig decidir a anar a La Jonquera, on habitava En Carles Bosch de la Trinxeria: desitjava veure'l allà on vivia. En aquell temps ell havia fet un resum d'articles publicats ací i allà amb l'encertat títol de Records d'un excursionista, i aquest fet havia cridat l'atenció del món literari d'aleshores sobre el seu nom, Abans d'anar a entrevistar-me amb En Bosch no el coneixia ni per retrat. Era de bona alçada, camallarg i revingut, amb unes grans patilles blanquinoses. Posseïa bones finques escampades per l'Empordà, àdhuc el mas Jomba, prop de Torroella de Montgrí. En aquella avinentesa, memo­rable per a mi, vaig conèixer la seva família i els seus fills, i va lliurar-me l'original de la novel·la Montalba. Quan vaig ésser a Barcelona la vàrem llegir, i vàrem acordar publicar-la. En Caselles (Raimond) la va rebentar massa cruelment a L'Avenç mateix. ¡Què li deien, a ell, les gronxades al cim de l'avet del cingle de l'Os! En Bosch va escriure'm una carta queixant-se molt discretament, pero sense fer-me particularment cap retret.