Fragment epistolar

Autor: Josep Piera i Rubio
Obra: Poemes de l'orient d'Al-Andalus , 1983

Fragment epistolar

 

Per sempre més adéu a la terra estimada.

La nostra joventut i els grans amics, perduts.

Tot allò bell ara és desfet, dispers o lluny.

Sense joia ni llar, vençut i no en pau em sent.

On les cases de València? On les veus dels seus coloms?

Tot s'ha perdut. S'ha perdut el Pont i la Russafa.

S'ha perdut Mislata i Massanassa. Tot s'ha perdut.

On aquells prats amb rius i arbredes verdes?

On els indrets flairosos on solíem retirar-nos?

On el zèfir sempre fresc? On els crepuscles amables?

Ai València! Què s'ha fet d'aquells matins on el sol

jugava amb el mar tot corrent per l'Albufera!

Res no es pot fer quan el destí du la pèrdua...