Gabriel Ferrater va néixer el 20 de maig del 22...

Autor: Núria Perpinyà i Filella
Obra: Àlbum Ferrater , 1993

Gabriel Ferrater va néixer el 20 de maig del 22, a Reus, on el seu avi havia fundat una empresa d'exportació de vi, que va prosperar molt gràcies a la guerra del 14-18. El pare i els oncles de Ferrater van continuar el negoci, però, encara que l'empresa no hagués periclitat en els anys de l'altra gran guerra, que no es va pas girar de cara sinó d'esquena als comerciants espanyols, és segur que Ferrater no s'hi hauria pas arrenglerat. L'hàbit de no menjar el pa que es dóna el va adquirir Ferrater molt aviat. Potser pel simple fet que no va anar a cap col·legi fins que tenia deu anys. El seu pare tenia idees pedagògiques, però més aviat negatives, fetes de repugnància pels col·legis que ell recordava de la seva infància.