Ha estat suspesa temporalment...

Autor: Joaquim Renart i Garcia
Obra: Diari 1918-1961 (III) (Volum III (1924-1926)) , 1998

14 de maig 1924

Ha estat suspesa temporalment per ordre governativa «La Veu de Catalunya». Avui ha estat inaugurat oficialment el monument al poeta mossèn Jacint Verdaguer, amb assistència del rei d'Espanya i el president del Directori Militar. Dies enrere, a «La Veu de Catalunya», la censura li va esborrar dues poesies que del gran poeta Verdaguer publicava en homenatge al gloriós català. A la inauguració, segons els diaris, no hi han assistit ni poetes, ni artistes, ni intel·lectuals, ni orfeons, ni escoles, ni societats patriòtiques i culturals, ni gent vinguda d'arreu de Catalunya, ni el poble, ni els amics, ni els qui amb el poeta místic tingueren tracte. Hi han assistit les autoritats, l'alcalde i el tinent d'alcalde de Terrassa, el delegat governatiu, els senyors Martí Ventosa i Milà i Camps, els secretaris de don Alfons Sala, el primer i segon comandants de Marina, l'Ajuntament de Folgueroles i un nebot del poeta. Queda per a la història el discurs d'Alfons Sala i, sobretot, el del president del Directori Militar. La manca d'assistència a la inauguració del monument ja sap prou bé l'ànima altíssima del gran Verdaguer que no és pas perquè no se'l continuï proclamant el primer poeta de la nostra terra. Ja vindran dies millors.