Himne a la Mare de Déu de la Victòria

Autor: Manuela de los Herreros i Sorà
Obra: Vindicació de les poetes mallorquines , 2010

Himne a la Mare de Déu de la Victòria,

patrona de Sóller i del Foment de Cultura de la Dona.

 

Mare i Reina de la Victòria

Vós qui haveu tot temps vençut,

Vós qui brillau dins nostra història,

dau-nos, Senyora, llorers de glòria

i l'alt empar de vostre escut.

 

A nostra marxa errant, incerta,

per l'ampla ruta d'ignot destí,

dau-li, Senyora, guia experta

per mai errar el bon camí.

 

Si el perill surt a la via,

si nostre peu risca en passar

dau-nos, Senyora, la valentia

i l'adjutori de vostra mà.

 

Oh Reina invicta de la Victòria,

Vós lluitant sempre heu vençut,

Vós qui brillau dins nostra història,

dau-nos, Senyora, llorers de glòria

i la corona de la virtut.