Homenatge de Mallorca a la poesia valenciana en la persona de Teodor Llorente (fragment)

Autor: Miquel Costa i Llobera
Obra: Poesia completa , 2004

Homenatge de Mallorca a la poesia valenciana en la persona de Teodor Llorente (fragment)

 

Doncs a vós, oh mestre, noble trobador,

el tribut d'honor

que rendeix la nostra Musa mallorquina

a la vostra clara Musa valentina

qui vol coronar-vos de tot esplendor!

 

Vós ja posseíeu sos tresors de fada:

tot el cromatisme de floratge i llum,

filtres de mils sabes, ones de perfum,

gust de tota fruita la més delicada,

riure de les aigües entre tarongers,

pompa de rosers

qui formen bardissa destriant els horts,

a on cova idil·lis la barraca honrada,

monuments dels avis, palmes i records

d'on sorgeix València reina coronada;

bàlsam evangèlic, amor patri sant...,

tot lo que és la vida, tot lo que és encant,

tot lo que és la glòria d'aqueixa encontrada!

Tot això conté

l'obra que haveu feta;

i la llevantina reina en vós ja té

sa mental imatge, son verb, son poeta.