I ja que parlem de curiositats...

Autor: Jaume Bragulat i Sirvent
Obra: Vint-i-cinc anys de vida puigcerdanesa 1901-1925 , 1969

I ja que parlem de curiositats, permeteu-nos de transcriure els preus que regien al mercat de Puigcerdà al començ de 190: blat, 26 pessetes la càrrega, o 145 litres; civada, 20 pessetes la càrrega; ordi, 16 pessetes la càrrega; patates, 12 pessetes la càrrega; ous, una pesseta la dotzena; xai, 1,75 pessetes el quilo; vedella, 1,50 pessetes el quilo; porc fresc, 2,50 pessetes el quilo, porc sec, 2 pessetes el quilo.

Aquests preus són sorprenentment baixos, a primera vista, però ja no ho són tant si recordem que el jornal d'un obrer, treballant un promig de 10/11 hores, oscil·lava entre 7 i 11 rals. Això explica que moltes famílies obreres s'havien d'ajudar sembrant un hort, el qui el tenia, o bé un tros (1/4 de jornal de terra) del Prat de Pallarols o de cal Cònsol, que els homes menaven a hores perdudes, que no en tenien pas gaires. Amb això, el migrat jornal i el porc que criava la mestressa,  juntament amb algun conill i gallines, vivien,  més malament que bé.