La barca penetrava en el llac.

Autor: Vicent Blasco Ibáñez
Obra: Canyes i fang , 1999

La barca penetrava en el llac. Per entre dos canyars, pareguts a les esculleres d'un port, es veia una gran extensió d'aigua llisa, relluenta, d'un blau blanquinós. Era el lluent, la vertadera Albufera, el llac lliure amb els seus bosquets de canyes espargits a grans distàncies, on es refugiaven les aus del llac, tan perseguides pels caçadors de la ciutat. La barca costejava la part de la Devesa, on certs fangars coberts d'aigua s'anaven convertint lentament en camps d'arròs.