La bombarda

Autor: Maria Antònia Salvà i Ripoll
Obra: El retorn , 1981

La bombarda

 

Venint del camp cada tarda

passava en mos anys primers

pel cantó de la bombarda

que ajuntava dos carrers.

 

La bombarda hi és encara

—l'empotraren al cantó-;

ja ningú no la repara

com abans que era piló.

 

¿Quin dels segles esguardà

sa ferrenya gosadia

defensant la rodalia

d'un intrús a dominar?

 

¿Espià de qualque torre

els pirates algerins ?...

Res no diu el temps que corre

de quins foren sos destins.

 

Reforçant la cantonada

és romasa, com un bloc;

d'on sortí, d'on fou portada,

ningú ho sap..., ni jo tampoc.