La cançó de la paitida

Autor: Agustí Bartra i Lleonart
Obra: Obra poètica completa II [Bartra] (Rapsòdia d'Ahab) , 1983

La cançó de la paitida

Baixo de l'aigua que canta
aferrada a cordes blanques,
salto els blaus graons de l'aigua
com els salta el peix de plata.

Filla i mare de les aigües,
sempre baixo, baixo, baixo.
Oh, canta el meu ventre i canta
el tremolor dels meus braços!

Qui puja, afamat d'alçària?
Sols desperto en la baixada.
Vull ésser embranzida clara
que morirà en aigua plana!