La Collada, per Corpus

Autor: Ramon Blasi i Rabassa
Obra: Meitat de França (Poemes) , 1970

La Collada, per Corpus

Alta Collada de Toses,
quina florida que has tret!
Les ginesteres són flames
benolents al grat del vent;
són banderes que voleien,
són encensers d'or novell,
són un desmai de flors gràcils
com no es veuen enlloc més.
Les argelagues, geloses,
han florit al mateix temps,
apomades, grogues, clares
i amb un aire tot discret,
sense mostrar gens les ungles,
com un coixí flonjo i bell;
ginesteres més petites
per a qui no les coneix.

Alta Collada de Toses,
quina florida que has tret,
ara que les neus són foses
i el sol entra pels torrents,
i els avets, drets com a llances,
s'enfilen amunt del cel
amb una verdor novella
que els fa més alts, més esvelts!

Alta Collada de Toses,
quina florida que has tret,
que sembles endomassada
per al diví Sagrament!