La flor insegura...

Autor: Carles Riba i Bracons
Obra: Del joc i del foc (Obres completes 1) , 1965

L

La flor insegura
de l'ametller, més bella
no és que l'altra,
la impossible, que és viva
sols absent, oh esperança!