La font del duc

Autor: Anton Sala i Cornadó
Obra: La llum camina de puntetes per la carena

La font del duc

 

Vora dels pins hi trenca la canella

sota l'enorme roca agombolada.

Estil·la l'aigua, escàpola i gelada,

fent alegroia dolça cantarella.

 

El riu aplega l'aigua passarella

indiferent al plany que acomiada

l'argent viu tremolenc, la breu estada:

redós ombrívol de la fontanella.

 

La roca es mira el cel agemolit

cobejosa de negres nuvolades,

recremada de tantes solellades.

 

I té l'aigua naixent al fons del pit,

guaita com llisca fúlgida als seus peus

i ajunta a les del riu les seves veus.