La "Pia Almoina" no existia pas únicament a Banyoles.

Autor: Jaume Farriol i Montserrat
Obra: Banyoles vora el llac , 1966

La "Pia Almoina" no existia pas únicament a Banyoles. Era una institució benèfica medieval molt arrelada a la nostra terra. Ací, la va fundar Guillem Reixach l'any 1306, junt amb altres veïns de Banyoles, amb la finalitat de repartir, en dies determinats, pa i roba a les famílies po­bres de la vila. La pia almoina local, administrada pels "Jurats", va anar augmentant la seva obra i, entre altres coses, va comprar i mantenir el rellotge del campanar de Santa Maria, ajudava a les despeses de la predicació quaresmal, lliurava "30 lliures a les tres primeres donzelles pobres que es casaven cada any i a una altra foras­tera que hagués servit a la vila dos anys seguits". Al segle passat, les rendes que mantenien aquesta mena de centre benèfic van ésser desamortitzades i la "Pia Almoina" va deixar d'existir.

L'edifici actual, antiga residència de la Casa de la Vila i de la "Pia Almoina", s'ha convertit ara en el Museu Arqueològic de la nostra ciutat. L'edifici és una barreja d'estils romànic i gòtic. Encara que hi ha arcs de mig punt dels segles XII i XIII, potser una de les impressions més fortes que pot emportar-se un visitant és la produïda pel pati i la galeria amb arcs ogivals que daten del segle XIV i que li donen l'aspecte més remar­cable i definitiu. No hi ha dubte que aquest és l'edifici laic que té més interès de tota la ciutat.