La saleta

Autor: Maria Antònia Salvà i Ripoll
Obra: Lluneta pagesa , 1981

La saleta

 

Per Na Mercè Massot

 

Redós plaent: "l'amor, l'amor, l'amor"

hi troba flors hivern i primavera;

la pàtria mallorquina hi fa claror

amb l'oli de l'antiga llumenera.