La Torre del Palau

Autor: Enric Gall Cols
Obra: Recull de poesies , 1988

La Torre del Palau

Vibrant d'eternitat resta, alterosa,
i encara vigilant el pic més alt,
la Torre del Palau medieval,
en setges i combats victoriosa.

Al seu redós va créixer, valerosa,
—plena de flors d'amor i amb cor lleial—
la vila de Terrassa en temps feudal,
obrint una ampla ruta gloriosa.

Va vetllar el son de comtes i de reis
que promulgaren generoses lleis
i privilegis a l'antiga Egara...

Mentre el salmeig del vent renovi afanys,
ella espera i oblida els desenganys
i pel Castell-Palau sospira, encara.