La vida de la ciutat era agitada...

Autor: Francesc Puigpelat i Valls
Obra: Els Llops , 2005

La vida de la ciutat era agitada. Hi havia per tot arreu un noble afany de superació. Al costat dels neguits culturals, s'hi trobava una barreja d'esperits rancis de família aposentada i també posicions liberals donades al progrés de la humanitat. Es vivia de pressa i la gent estava dotada d'un fort caràcter que es manifestava en totes les coses. Els camperols, treballaven la terra durant el dia, a l'horta riberenca o al secà, darrera del firal. Però, en arribar el capvespre, tots tornaven a casa, es canviaven la roba i sortien a passejar per la gran plaça del Mercadal o pel carrer d'Avall, que tenia una ampla vorera situada completament a sota d'un llarg enfilall de porxos. Els cafès s'omplien i s'animaven amb les converses i els crits d'aquells inquiets habitants. La ciutat, que havia estat adormida i reposada durant la jornada, esdevenia de cop rejovenida i juganera.