''La vila'' es convertia en un cofanet...

Autor: Rafael Gay de Montellà
Obra: Llibre de la Cerdanya , 1951

''La vila'' es convertia en un cofanet silenciós enrasat pels tous de neu que cobrien carrers i places, encegadores de llum blanca. La campana de les hores trencava aquella buidor de cementiri oriental, i cap al tard, la «Felipa», sense esma, cridava les velles a Rosari. D'algun portal del carrer de Querol s'aventurava a sortir alguna senyora secardina, embolcallada amb el mocador de caputxa de les seves àvies i precedida per la llum feble del gresol que duia el vell criat, portador, també, del braseret per als peus, que els hi escalfaria a dins el temple. A la portada de marbre de la Parròquia tremolaven de fred dues desferres humanes que demanaven  almoina: el Jaumet dels Tirons, basarda de la mainada per  la seva boca estrafeta i el goll que li sortia del gec, i la Muda, una vella garrella que en parlar feia uns esgarips esborronadors.

A dintre l'església gelava gairebé tant com a fora. Les ombres de les poques devotes dibuixaven estranyes siluetes a les voltes romàniques; les llànties esmorteïdes llengotejaven penosament damunt l'or vell dels retaules gòtics, i amb prou feines es destriaven els clergues, guerrers i nobles del sarcòfag d'alabastre de la noble senyora de Cadell.