Les mongeteres

Autor: Josep Iglésias i Guizard
Obra: Poesies (Lectura Popular) , 1917

Les mongeteres

 

Quan s'apilen les garbes per les eres

i la falç i la dalla han escapçat

les rosses i torrades cabelleres

onejantes de llum i majestat,

 

per entre les daurades rostolleres,

qui resten com espines d'un mal fat,

caparregen les verdes mongeteres

qui neixen pel juliol, quan fina el blat;

 

i en flor esclaten de blancor sobtada,

i llur tavella, quan devé granada,

lo sol canicular va colltorcent,

 

i geniva de feble carnadura,

emmotlla en lo seu si, la dentadura

de blanca i fina i perfilada dent.