Les trumferes

Autor: Josep Iglésias i Guizard
Obra: Poesies (Lectura Popular) , 1917

Les trumferes


Rodones mates de frescals trumferes

qui brodau de verd fosc l'ample bancal,

i engoliu, als matins, les aigualeres,

per nodrir vostra entranya virginal;

 

sou nades per poc temps; veniu rialleres

al florir l'estació primaveral,

i moriu quan se fonen les garberes

i torna'l segador a son casal.

 

vostre fruit exquisit la vida dona:

a la taula del Rei porta corona,

i és saba fecundant i és alegria

 

a la taula del noble i del burgès,

i al plat de terra cuita del pagès;

la trumfa és nostre pa de cada dia.