L'escenari que ara ens interessa és la part noble de l'edifici...

Autor: Llorenç Villalonga i Pons
Obra: Bearn o la sala de les nines , 1980

L'escenari que ara ens interessa és la part noble de l'edifici. Hi entren per un pati orientat al migdia, que a Mallorca es diu "clastra", on hi ha els estables i les habitacions del majoral i dels missatges. Al fons, un arc dóna a un altre pati més petit des d'on es passa a un rebedor amb una escala ampla que condueix al pis d'honor. En aquest rebedor es troba una foganya de pagès voltada de bancs coberts de pells de xot. Antigament devia servir de cuina, però en refinar-se els costums i entronitzar-se el luxe, aquesta es traslladà a un lloc més recòndit, amb la qual cosa no vull dir que la foganya no serveixi encara per rostir un cabrit o escalfar, si s'estravé, una olla d'aigua. A l'hivern és un lloc tot abrigat, encara que la porta, des d'on es veuen els dos patis esmentats, no es tanca fins al vespre. Devora aquesta foganya hi ha un finestró alt que dóna a una habitació interior. Consign això perquè té importància en la meva narració. Entrant a l'esquerra, es troba una sala amb un piano, que comunica amb el menjador.