L'església és d'estil neoclàssic.

Autor: Jaume Farriol i Montserrat
Obra: Banyoles vora el llac , 1966

L'església és d'estil neoclàssic. Àmplia, despullada. No té la gràcia estilitzada de Santa Maria. El seu estat ac­tual deixa entendre una certa penúria econòmica després de les últimes destruccions de l'any 1936.

Com a coses més notables cal destacar:

La capella de Sant Martirià, construïda l'any 1944 sota la direcció de l'arquitecte Francesc Figueres. És d'estil neoclàssic, realitzada quasi tota en marbre i il·luminada per quatre finestres de vidres policromats. Sobre l'altar hi ha les despulles de Sant Martirià dins d'una caixa de fusta de xiprer que data de l'any 1854. Les parets s'adornen amb pintures de Marià Vayreda que descriuen passatges de la vida del sant, i que són restes de l'antic altar que va ésser destruït l'any 1936.

De l'altar major ressalta sobretot el retaule conegut amb el nom de Nostra Senyora de l'Escala, que tanca l'absis, i que, atribuït per uns al gran pintor Martorell i per altres a un desconegut, ha estat extensament estudiat i elogiat; pertany al segle XV. Aquest retaule i l'arqueta de plata que guarda les despulles del sant constitueixen dos exemplars brillants de l'art gòtic.