Llegia La historia de San Michele...

Autor: Miquel Gayà i Sitjar
Obra: Històries i memòries , 1986

Llegia La historia de San Michele, un poc avui i un poc demà, lentament. Don Miquel Arbona m'escrivia el 9 de gener del 1942 dient-me que no anàs de pressa, que l'assaborís amb temps i amb hores. I em contava que feia unes setmanes En Miquel Ferrà havia donat tota una sessió de poemes hivernencs, que Maria Antònia Salvà hi donà una lectura de versos la nit anterior —el 8 de gener—, i que hi havia quedat compromès En Guillem Colom per una altra vegada. I afegia: «Mirau com, sense fer-ne comptes, els vostres recitals íntims varen esser el llevat d'unes saboroses menges de l'esperit, que ens ofereix de tant en tant aquella casa tan acollidora».