Los raiers de Nargó

Autor: Marcel Fité Argerich
Obra: El cançoner del rai , 2010

Los raiers de Nargó

(Al Climenç Pujol, raier de Nargó)

Quan los raiers de Nargó
solcaven per les riberes
trescaven amb tant braó
que als rius brollaven crineres.

Crineres de plata i or
crineres de sol i lluna
crineres singlant a port
crineres a mar i escuma.

Quan los raiers de Nargó
baixaven les torrenteres
el brogit eixordador
finia en les cançons seues.

Cançons d’amors i de ports
cançons de pau i de guerra
cançons de llunyans records
cançons de la seua terra.

"Som los raiers pirinencs
del Segre i de les Nogueres,
sirgam per gorgues i avencs
per sots, torrents i cingleres.

Los cingles desemboscam
amb magalls, muls i destrals
i barranc avall arrullam
el fustam fins als bassals.

Bassals per barranquejar,
la fusta de tronc en tronc,
bassals per fer-la surar
quan s’encalla en qualque jonc.

Perquè no quedi avorada
amb les ganxes l’estrebam
i cap a l’estisorada
tot l’embalum aviam.

Un cop a l’enraiador
l’estenem ben enrasada
perquè s’asseco millor
i pugo ser enraiada.

Los fronts regalen suor
a cada tomb de redorta;
los dits no senten dolor
malgrat la llaçada forta.

Redortes de bedolls verds,
redortes de branca dura,
fermeu amb tremp els esquerds
i els trams amb l’afegidura.

El rai es deixondeix lent
com un llangardaix mandrós
però en arribar al corrent
galopa majestuós".

Cavall d’or de la ribera
deixa’t menar pels raiers
que són genets de primera
i destres com el que més.