Més tard, entre els quinze i els setze anys...

Autor: Xavier Benguerel i Llobet
Obra: Memòries 1905-1940 , 1971

Més tard, entre els quinze i els setze anys, vaig ingressar a l'«Agrupació Excursionista Júpiter», també instal·lada en plena rambla, al costat de can Calvo, l'impressor que ens fiava la revista «Poble Nou» que vam fundar amb en Salvador Roca i Roca. L'Agrupació era el feu dels catalanistes purs. I el dels jugadors d'escacs. Aquells, acabdillats pel doctor Riera i Puntí; aquests, pel vell Capdevila, el de la fleca. Eren dos mons a part però concomitants en un mateix espai exigu. Gent important venien a donar-hi conferències. Alt, prim, dentut, amb uns bigotis considerables, realçats, recargolats, deixatats, ulleres amb vidres espessos com de lupa, sempre amb els pantalons que li curtejaven mig pam, afònic, i com si caminés més de pressa de mig cos per amunt que amb les cames, el doctor Riera i Puntí s'encarregava de les presentacions d'oradors i conferenciants. «Benvolguts consocis. En aquesta oportunitat tinc el gust de presentar-vos...» I etcètera.