Passada la primera collada...

Autor: Agustí Duran i Sanpere
Obra: Barcelona i la seva història (La formació d'una gran ciutat) , 1972

Passada la primera collada, on d'antic hi hagué una creu de ter­me, el camí s'enforca per a adreçar-se per un costat a Badalona i per l'altre al vell monestir de Sant Jeroni de la Murtra, dit també de Betlem. Bon tros enrunat i transformat mig en masia, mig en resi­dència estival, l'antic monestir encara fa tossa i ofereix un gran interès arqueològic al fons d'una altra vall que porta aigües avall fins a Badalona per un camí que així mateix és una riera. Ara de poc, uns treballs d'urbanització iniciats a la vora del monestir feien esperan­çar una pròxima restauració d'aquest monument situat en un indret d'assenyalada bellesa.

El mirador de Sant Jeroni és el lloc més elevat de la serra que fa d'espona a la Torre Pallaresa. Era una ermita de les moltes que voltaven el monestir i fitaven els límits de les seves dilatades possessions. Encara s'hi conserven alguns grups de pins, restes de l'antic bosc que degué cobrir aquelles marjades encarades al sol, mentre que als vessants obacs devien dominar les alzines.