Pedra de sol, cafè amb gel...

Autor: Xavier Lloveras i Puchercós
Obra: Les illes obstinades , 1987

Pedra de sol, cafè amb gel,
esquitxos de sal i vida.
Vora el forat hi ha la sida
i sobre l'estiu el cel.
La noia rossa té el tel
ple de verdet i curculles:
les roses que no desfulles
mai de la vida es desfan.
Horaci ja s'ha fet gran
i la vara no té fulles.