Plaça del Prim

Autor: Ricard Ballester i Pallerola
Obra: Perfils reusencs i altres poemes , 1954

Plaça del Prim
Rodona gairebé, molt falaguera
i exuberant de vida i de color.
Ací, tot passejant, la gent espera
el diari o l'amic conversador.

En un esclat d'orgull, al seu bell mig,
el monument d'En Prim hi fou bastit.
D'aquest dinàmic lloc –veus i trepig–
l'invicte general s'ha ensenyorit.

El seu flanc emporxat esdevé llotja
o cenacle jocós. També s'hi sotja
el tripijoc de preus que a algú capfica.

Però la majestat d'aquesta plaça
no s'immuta per res. El temps que passa
li dóna nous delits, la fa més rica.