Preguntaràs si guardo la memòria...

Autor: Feliu Formosa i Torres
Obra: Cançoner (dins Darrere el vidre. Poesia 1972-2002) , 2004

Preguntaràs si guardo la memòria
de tu, i et respondré:
foll d'impotència,
he assassinat el mar,
i no sabrà
ningú que ets el meu còmplice.