Quan aquells homes restaren sols dins la sala...

Autor: Josep Maria Quintana i Petrus
Obra: Els Nikolaidis , 2006

Quan aquells homes restaren sols dins la sala, Joan Ramis agafà la paraula i, en un to inusualment greu, digué:

-Amics, l'ordre del dia que havíem de seguir avui ens marcava un debat sobre la utilització o no de l'apòstrof en la nostra llengua vulgar. La matèria esdevé certament greu si ens atenem a la necessitat que té aquesta de fixar una ortografia precisa que ens permeti de construir textos literaris sòlids i de qualitat. Tanmateix jo voldria demanar-vos, amics, que m'autoritzéssiu a trencar aquest hàbit saludable de respectar l'ordre establert i em permetéssiu de fer una reflexió sobre una matèria que res no té a veure amb la qüestió que havia d'ocupar-nos avui. -Així ho acordaren. I aleshores Joan Ramis prosseguí-: Tots nosaltres som professionals que ens dediquem a algunes de les més notables branques de la ciència o del pensament, però no per això som indiferents a la política, entenent com a tal les decisions, les circumstàncies i els fets que afecten la vida dels Estats i també dels pobles. Fins i tot dues de les persones aquí presents -i amb la mirada va indicar Ernst Theophile Koepp i Otton Guillaume de Cronheim- són militars al servei d'una casa sobirana i és evident que, tant a ells com a nosaltres, ens afecten les decisions militars i polítiques que, respecte de la pau i de la guerra, prenen les corones regnants.

»Avui mateix, el meu cunyat Nicolau Orfila, aquí present, ha tingut coneixement dels contactes que el comte de Floridablanca està duent a terme per a... -Aleshores es girà vers el misser i va dir-: Quines paraules empra exactament Floridablanca? -I Orfila, traient un full doblegat de la butxaca de l'armilla, el desdoblegà i llegí: "...per a inutilitzar el continu i perniciós cors que els nostres enemics fan des de Maó".

»Exacte! -féu Ramis-, exacte! -I prosseguí el seu discurs-: És de tots conegut el bloqueig que Espanya exerceix sobre Gibraltar de fa un quant temps i, amb les declaracions d'hostilitat que s'han produït, o per dir-ho amb paraules més clares, amb la guerra que s'ha iniciat, gens no m'estranyaria que les armes catòliques del rei d'Espanya intentessin de prendre Menorca al més aviat possible, i això capgiraria del tot la nostra posició internacional.