Rebutjà el tabac dels nostres cigars...

Autor: Rafael Gay de Montellà
Obra: Els Pirineus màgics , 1954

Rebutjà el tabac dels nostres cigars. Ell solament fumava "Tana" andorrana i prou. Encengué la pipa i féu sentenciosament:

— Ja m'agrada de tant en tant fer-la petar  amb els senyors! En siem ben fetjats de trobar-nos sols! — No ens treia els ulls del damunt. — ¿Vols-t'hi jugar que veniu dels Pessons? M'hi jugaria qualsevol cosa! Ja en sou ben encuriosits, dels estanys, la gent de la terra baixa! —Es féu un silenci i seguí—: Tots volen saber les rondaies dels Estanys!

— Jo poc que em crec res del que conteu! —digué fatxender, un sagal de rostre pigallat per la picota, que engolia les rostes que era un gust.

— Encara et xarbota la llet dels llavis i ja vols parlar així! Doncs, perquè ho sàpigues, cal creure-ho perquè ja ho creien els nostres rebesavis. I jo ho crec com ells!

— Rondaies! — tornà el bordegàs.

— Rondaies? Rondaies? Les tres Creus del Calvari al fons del Malniu, el Dijous Sant! Jo en diades de calma só sentit la fressa dels grillons que Pilat arrossega al fons de l'Estany des de la mort de Jesucrist! Gosaries tu minjar peix de Malniu el Dijous Sant? —digué encarant-se amb l'atrevit.