Santa Maria del Mar

Autor: Josep Maria López - Picó
Obra: Brises barcelonines , 1950

Santa Maria del Mar

A la finestreta
de prop del teulat
només hi fa ornat
un niu d'oreneta.

La cambra és estreta.
Des que el sol ha entrat
ben de bat a bat,
lluu més ampla i neta.

I té un campanar
davant, que agermana
sa força amb la blana
gràcia galana
del dolç colomar
perquè la campana
sàpiga volar.